David Jan Žák David Jan Žák
Aktuálně Tvorba Biografie Galerie Návštěvní kniha
HARPUNA design & multimedia © 2006-16
 

 

 
         

KNIHY |> TEXTY <| RECENZE | OBRAZY | AUTORSKÉ ČTENÍ | PRODEJ AUTORSKÝCH TISKŮ | VIDEOSEKCE

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavouci v řece - básně

Věnuji L. L.

Slyšela ho.
Jako řeka, která slyší tonout rybu – – –
Karel Šiktanc


1/ SLEPÉ RYBY

* * *
Stoleté vody padají

Jsi celá proteklá
jak kámen věkem uplakaný

Kalený strach
v roztopené dlani

* * *
Pod hladinou visí vlas
sesychá šediví
ticho tíží
ke dnu…

* * *
Vlas vlétl do noci
roztavený proudem
bolesti

* * *
zrodit se
mizet

nad hlavou kapky rosy

* * *
Popíjím déšť horkou lžící
pozdě
…tak pozdě

* * *
Slepé ryby plavou ve stínech
slepá je tůň

i strach

* * *
Řeka se svlékla a rozkročená
zhltla okamžik

Řeka je proudem posedlá

* * *
Zdřevěněl čas
a uvnitř mostu kalužina
zmrzla
tanec na nožích hodin
do zimního spánku

Na mostech mech

Odmlka kůry
jíní
listů strach

Pavouci v řece


2/ KAŠTANOVÉ LOUŽE

Něžný

Jak věchet slámy
ve vodních stínech
v kolotoči očí
v zasněžení
Od víru k svítání
Od stěny ke tváři
kousek od stulíku
zavalený klid

Kaštanové louže

Kaštanové louže voní mechem
a medem mažeš tvář
Ve džbánech smíchy
tečou déšť se ohřívá

V Betlémě stáj již čeká

Na čele

Dálavy příkrého živoření
Okrasné
Bez tebe modrá labuti
V kolíbce očí
V oceánu
Jsi větrem foukaná
Měsícem soustředěná
Do ranních zvonků
Na čele umíráčku

* * *
Ztrácím ve vlasech
ztichlé klíče k modlitbám
ranního vlaku

* * *
Poklidná mračna
létavice
kaluží klouže
čas
a pitvoří se
okukuje vnady
plave
v tišinách…

* * *
Roztančené hledí
několik udiček
jen tak nahozených
v proudu chvění

ve vlasech plováky mých prstů

jazyky v zátočině
masírují záda řeky

* * *
Jen drobný konipásek tančí
radostně křovinám
drobnými krůčky

* * *
Ptáčci
v koruně
Radost
v kořenech

* * *
Stín stínu vyprávěl o tvaru ňadra
zažloutlá tapeta v pokoji se rdí
necítí tvou vůni

* * *
Láska vlévaná do stodol pastýřů
z rukou nedorostlých dětí
je peříčkem na cestě

* * *
Odejdi
abys mohla přijít
přicházej
kvůli rozchodům

jen ať ti neulétne
ten letmý pohled z pod kaštanu
letní závrať
chmýří na šraňkách


3/ MODROBÍLÝ VÍTR

Oči

Máš v očích sýkorky
modřinky na čtvrt palce
a ony věří na večeři
kdy se lámal chléb
jako krev

Středa

Pláče ozvěna
poklekám před okenicemi
a stelu co nejjemněji
modlitba naklíčená
propichuje vánek

Ruce

bez nich nenahmatám
tvůj orosený klín

Tvému dechu

Tvému dechu
roztančené mléko vlévání
v nehybném roztávání
mezi víčky
peřejemi
doteků

Rozrazil skořici a hřebíčky do dlaní
je ukřižovat
tě opustit
a opět
najít

* * *
Šíp z tvých ňader
roztančí stíny bůžků
co klanějí se nedopalkům
a dýmem prozpěvují
žalmy

Nalézáme kruhy

Tak propoj mě
ať ti nevychladnu

* * *
Saji z tvých bradavek
dlouze a vášnivě
kuropění
tak daleko
tak daleko jsi ve mně

* * *
drobné zvonky
z pod tvých zad zasténaly
mezi stehny se rozplakala tůň…

Šumavské pláně

tvá bílá ňadra
zadeček v tangách
bojím se zanechat svou stopu

ale musím tudy projít

* * *
Ticho v závěji
rudé po vínu

odmlka včerejšího dne

Sníh

zaváté stopy
napadal
do kolejí stmívá
podvečer svůj čas

* * *
Vlny se houfují do soumraku
omývají tvé boky
i nohy na polštáři
vpíjí se do pijáků moře

v krutém soustředění

* * *
Voníš po skořici
a kapka vína klouže oblohou
k tvým rtům

stmívá se
připozdívá
a v drobném stenu
nastala změna

* * *
okno se dívá do zimy
stín rdí
bradavky bosé
do sítí
ruka odplouvá

* * *
Mít tak své tajemství
a rovnou k němu klíč
Větve se rozvětví
včely vykouzlí z dechu
trn
lehounce vyraší do mých zad

Kaluže zpité němohrou

Okamžik krajinář příštích těl
by záviděl ten stisk
už nejsem já
ale ty

* * *
v návalu pukající tmy
v té vlně kroků
mořských úzkostí
zraněných oblázků o střepy
slunce

Hoří!

Stýská se

v krajinách
modrobílý vítr
opile mává
kalužím

* * *
Dobříš?
Dobřím
stále dobřím
u tvých dveří
Ježíš s námi povečeří
když puká dech
pastušky na blatech
mezi vsí a řekou

* * *
Noříš své nohy
do snů
Nahá spí pláče
je třeba věřit na lásku i zavináče
zoctovatí
Střepiny vítr rozfoukává slzy
slané vlnky z oblázků
co vracejí se moři
do nastavených úst

Vyzvání

Pojď se stéct
u soutoku jsou břehy trávy
nohou na ramena
po proudu bahnité orgie?
vrcholky nanejvýš

způsobím si otravu krví

Pojď se stéct

Sopečná kůra

bosá touha
tvar
vl
n

v propasti klína zůstal
do příjezdu
popel
ář
ů

cholerický sen sopky
o květech na
dosud žh
avé

v
ě

Svatý svatá svaté

Svatý svatý svatý
svatý svatý
svatý
Svatá svatá svatá
svatá svatá
svatá
Svaté svaté svaté
svaté svaté
svaté
sv

* * *
Uletěl měsíc tvých očí
posedět do zimy
nevěřil slaměnkám
a klíčům
jen kreslil čistá znamení
dětí v kaštanu

Uletěl měsíc tvých očí
s hvězdami


4/ ČERNÝ HAVRAN

* * *
Kormorán letí ve vráskách
jak prst co brouzdá ranou
Tomáši! Kolikrát ještě?
Kolikrát?

a v bříšku drobné Lenky
se zrodí novoluní
kotouč přízračného bdění
drobný smích
s pláčem prosebníka
šeptne do úzkosti

* * *
Tví psi jak laně voní
v stavení nad ohradou
u hranic stromořadí

Máš časy – vlhké stonky
stojí u dveří když tiskneš
pohled do rána
Máš vlasy – plné myšlenek
světlé ohaře protékající stěnou
domku z chvojí
a peřej peří od sousedů
a hřady andělů
z nebe mezi keři
i zimu ustaranou ze světa
rozevřené knihy

* * *
Na ledovci střepu zpíváš
zaposlouchán v proudu mlčení
z očí odhazuješ hrany
ty ostré plátky
a češeš hlubiny

V objetí
hory hoří na přivítanou

Jiřímu Hájíčkovi

Tví koně zelení
v zelené pastvě pomazlení
průsvitní zemí klamně říhají
stopy roztroušené v stráni
čekají na polibek
v květnatých peřejích

táhneš pustinou obejmout draka
tam u nás
za vsí

* * *
V promrzlých kostech nad remízkem
pod sněhem čerstvě popadaných křídel z havranů
odráží křik a skřípou římsy

Uvnitř hladové bitvy
ticho
krásné zimomřivé
tráva sáhla mezi břehy
a z černé touhy povstala bolest

* * *
Bezvlasý strach bez příčesku
ztěžkl klín zbělela skráň
nevěří na znamení

Je malá Anežka
babička za oknem
chvalšinské chaloupky

* * *
Chvalšinský kostel sám
naklání stín
zpívá větrem
usíná
prázdný v očekávání

nedýchá

pozastaví čas

* * *
Jediný okamžik prchá k převléknutí
přichýlen jak strom
před porážkou
býk smrti připravený vraždit
Jsi drobná laň a já zas černý havran
krákám neklidem do pórů těla
vprostřed strádání

* * *
rekvizitou noci stín uprostřed jeřabin
tam kdesi v nitru vpadáváš do mých řas
a vyvoláváš třas…

rekvizitou dne je krok má nekonečně slok
v tůni koni podobná koupe se žena
a jitro zpívá po řasách…


5/ RORÝS

Z vody jak z pokušení

se vzpírá – nestojí
ladí v tobě nahlas
tolik nahlas
až spodní zrcadla žíznivě shoří

* * *
Přeexponovaný den
zmodraly blatouchy
celník zavřel krám
a v loučení ti drtí dlaně

Rodina

Žena táhne tělo cestou
On bolestně táhne ženu
Voda šumí táhle navzdory
a z ničeho nic
na tebe oba hledí
jak z divokých vajec

* * *
V mezaninu slov
není nic

* * *
Krvavá rána
sténá v pasece
nevěří na stehy

* * *
Stráň pláče
Dech padá
Peří do kaštanu

Vrásky odkvétající zimy

V osamění

brázda strachu
na břiše svítání

Mihotavý vánek motýlů nad tvým čelem

a já jsem prach
prosím
nesmývej se mi

* * *
Krvácím
uprostřed vran čekání

Olze Tokarczukové

V Kielcích usíná sama
usměvavá jak mrtví bývají
krásná

nikdo už nezabuší do zavřených vrat

Maska

Pohřeb větru pláče do kytic
dům popadává větvím v rozkroku
mží

odlitek z tváře oraniště

Rozlité ticho

a listí rozčesané větrem
klopýtá
uzvedlo zem

znovu jako tenkrát

v prvním slunci úžas
jedné jediné a přesto
odedávna známé

pratety

Na cestě

Vítr si v duchu spí
sní sny
o záhybech sukní
Psi se štvou
štvou dál
a dál
slepě
tak slepě
v zákrutách

Tam

prožíváme umírání
plození a narození
prožíváme vlastní já
někde daleko
předaleko

v nás

* * *
Nad střechou klopýtl rorýs
upadl
Plácá a plácá
ode zdi ke zdi
jak muž
co netrefí domů

Život

užasle civí do propasti
Svítá

Stárnu

a Bůh tančí
tančí radostí

 

 

OBSAH:

1/ SLEPÉ RYBY
„Stoleté vody padají“
„Pod hladinou visí vlas“
„Vlas vlétl do noci“
„zrodit se“
„Popíjím déšť horkou lžící“
„Slepé ryby plavou ve stínech“
„Řeka se svlékla a rozkročená“
„Zdřevěněl čas“
Na mostech mech

2/ KAŠTANOVÉ LOUŽE
Něžný
Kaštanové louže
Na čele
„Ztrácím ve vlasech“
„Poklidná mračna“
„Roztančené hledí“
„Jen drobný konipásek tančí“
„Ptáčci“
„Stín stínu vyprávěl o tvaru ňadra“
„Láska vlévaná do stodol pastýřů“
„Odejdi“

3/ MODROBÍLÝ VÍTR
Oči
Středa
Ruce
Tvému dechu
„Šíp z tvých ňader“
„Saji z tvých bradavek“
„drobné zvonky“
Šumavské pláně
„Ticho v závěji“
Sníh
„Vlny se houfují do soumraku“
„Voníš po skořici“
„okno se dívá do zimy“
„Mít tak své tajemství“
„v návalu pukající tmy“
Stýská se
„Dobříš?“
„Noříš své nohy“
Vyzvání
Sopečná kůra
Svatý svatá svaté
„Uletěl měsíc tvých očí“

4/ ČERNÝ HAVRAN
„Kormorán letí ve vráskách
„Tví psi jak laně voní“
„Na ledovci střepu zpíváš“
Jiřímu Hájíčkovi
„V promrzlých kostech nad remízkem“
„Bezvlasý strach bez příčesku“
„Chvalšinský kostel sám“
„Jediný okamžik prchá k převléknutí“
„rekvizitou noci stín uprostřed jeřabin“

5/ RORÝS
Z vody jak z pokušení
„Přeexponovaný den“
Rodina
„V mezaninu slov“
„Krvavá rána“
„Stráň pláče“
V osamění
Mihotavý vánek motýlů nad tvým čelem
„Krvácím“
Olze Tokarczukové
Maska
Rozlité ticho
Na cestě
Tam
„Nad střechou klopýtl rorýs“
Život
Stárnu